Marcová súťaž - 2. kolo


Iba v krátkosti. Do druhého kola postúpilo päť súťažiacich: Domča, Janina, Moonlight, Mara, Maťa. Tá z vás, ktorá tento test prvá vyplní a bude správne, vyhráva knihu.

Nebudem zdržovať: