Zo zákulisia príbehov #4: Svet v tvojom príbehu


Či už píšete fantasy, alebo nie, vždy musíte mať vytvorený nejaký svet. Ak chcete svoj príbeh vložiť do reality, je to ešte ťažšie, lebo musíte mať naštudovanú históriu, tradície, fungovanie danej spoločnosti... v imaginárnom svete však musíte mať tiež vytvorené vlastné pravidlá, aby ste mu dali nádych skutočnosti. Aprílová téma je zrejme jednou z najťažších, ale dúfam, že sa nenecháte odradiť a my sa dozvieme, ako sa so svojím svetom dokážete popasovať. 

Ako sa môžete zapojiť?
- mali by ste sa venovať písaniu a mať blog
- s Moon budeme rady, ak ako titulný obrázok použijete jeden z našich obrázkov
- stačí si skopírovať otázky a odpovedať na ne
- pridajte sa do linkovača, aby sme vedeli, ku komu máme zavítať a prečítať si jeho odpovede

Na čo je tento projekt dobrý?
Prostredníctvom neho vám chceme poskytnúť náhľad do "zákulisia" našich príbehov a dúfame, že rovnakú možnosť nám poskytnete aj vy. Podelíme sa s vami o skúsenosti, zaujímavosti a problémy v písaní, ale takisto položíme vám aj nám otázky, o ktorých by ste inak možno nerozmýšľali. Týmto by sme vám chceli pomôcť napredovať v písaní a takisto vám ukázať, že nie ste jediní, kto sa pasuje s podobnými strasťami alebo, naopak, sa raduje z podobných úspechov. 
A, samozrejme, neminú vás ani nejaké tie drobné knižné odmeny.

1.Do akej doby/storočia/dimenzie je tvoj svet zasadený a prečo?
Keďže reálny a môj vymyslený svet sú istým spôsobom prepojené, dalo by sa povedať, že z nášho pohľadu je tam dvadsiate prvé storočie. Aspoň tak to vníma moja hlavná postava Meggie. V skutočnosti sa tam ale roky počítajú trochu inak a podobne, ako u nás je rozdelenie na „pred naším letopočtom a po ňom“, tak tam sa to delí na „pred Obsidiánovou dobou a po nej“. Aktuálne je tam rok 213 a je skoro rovnako dlhý ako náš, len sa neskladá z mesiacov, ale zo štyroch cyklov, z ktorých jeden tvorí deväťdesiat až deväťdesiattri dní.
Ak však ide o dobu a o to, nakoľko sú tam národy vyvinuté, v tomto smere sa to veľmi s naším svetom porovnávať nedá. Zopár ľudí sa k môjmu príbehu vyjadrilo, že tam mám stredoveké pomery, čo však vôbec nie je pravda. Elektrinu a technické vymoženosti tam síce väčšina národov nemá, no v mnohých smeroch sú vo vývoji ďaleko po stredoveku. Neviem, ja som svoj svet nikdy neprirovnávala k žiadnemu nášmu obdobiu, pretože sa to nedá. Sú tam iné zvyky, iné rasy, iné zákony a podľa mňa nie je možné, aby vývoj takého sveta postupoval rovnakým smerom ako ten náš. 

2. Aké tri špecifické vlastnosti vystihujú svet v tvojom príbehu?
Nedôvera – mám sedem rozdielnych národov a každý má svoje kráľovstvo aj odlišné zákony. Po katastrofách v minulosti bolo pre všetkých náročné zjednotiť sa. Niektorí o to už ani nemali záujem, takže ich dnešný život je dosť rozvrátený a náročný. 
Zaťažení na minulosť – možno aj kvôli tejto vlastnosti sa vývoj v mojom svete výrazne spomalil oproti tomu nášmu. Národy žijú stále v minulosti, myslia na staré chyby, pevne sa pridŕžajú tradícií a tak trochu si sami bránia v tom, aby sa rýchlejšie vyvíjali. 
Tajomstvá – každý jeden z mojich národov ukrýva tajomstvá, ktoré keby sa poskladali dokopy, mohli by dať nový a jasnejší zmysel tomu, prečo existujú a prečo sa im deje toľko čudných vecí. 

„Nechcem byť v pozícii, keď si budeš musieť vyberať medzi mnou a nimi. Sú pre vás všetkým, v ich zákonoch vidíte zmysel života, nasledujete ich, lebo predpokladáte, že je to jediný spôsob na prežitie. Ak by som vám túto falošnú utópiu zničila, čo by zostalo z lesa?“ 

3. Kedy a ako si prišla/prišiel na myšlienku vytvorenia tohto sveta?
Nápad na Kroniku ku mne prišiel v sne. V pätnástich ma očividne veľmi brala Popoluška, lebo ten sen pozostával z krátkej scénky o dievčati a chlapcovi. Obaja sa zúčastnili plesu a natrafili na seba v záhrade za budovou, v ktorej sa ples konal. Spolu sedeli na mramorovej lavičke a sledovali fialovú polnočnú žiaru, ktorá pohltila celú záhradu aj poletujúci hmyz. Z tohto som vlastne vytvorila názov Ametystový les, pretože žiaru vytváral ametyst, ktorý ochraňoval celý národ. 

4. Aký vzťah má tvoja hlavná postava k svetu, ktorý si vytvoril/a?
Zložitý. Ide o to, že vždy som chcela napísať príbeh, v ktorom sa postava z reality dostane do úplne odlišného prostredia v inej dimenzii... alebo ako to povedať. Meggie druhému svetu nerozumie. Nechápe jeho zákony, nechápe, prečo niektoré veci robia inak ako ľudia a príde jej to často nelogické. Ale v tom je tá krása, že sa musí naučiť prispôsobiť a pochopiť, ako to tam funguje. V momente, ako dokáže vstrebať, že podmienky, v ktorých žije, sa obrátili úplne hore nohami, zistí, koľko jej toho nový svet môže ponúknuť. Plus má výhodu v tom, že myslí úplne inak ako bytosti, ktoré sa tam narodili, a môže nájsť odpovede na mnoho nezodpovedaných otázok. Proste si to len musí uvedomiť a o tom je z veľkej časti aj moja prvá časť V znamení ametystu

5. Ako vnímaš proces hľadania informácií, ktoré sa chystáš zakomponovať do svojho príbehu? Zdá sa ti to zbytočné alebo tomu venuješ veľa času? 
Je to zložitý a zdĺhavý proces, ale rozhodne ma baví viac, ako keď hľadám info do školy. Zároveň je to veľmi dôležité pre hĺbku a zápletku príbehu. Neviem, ako je to pri ostatných, ale ja by som sa bez knižnice a Googlu nezaobišla. Nejde len o to, že mám do príbehu zakomponovaných niekoľko vecí z našej dávnej histórie, ale taktiež som si, napríklad, musela vyhľadať aj veci ako: strieľanie z luku alebo liečivé bylinky, atď. Najvtipnejšie na tom je, že ten návod na strieľanie z luku bol vlastne veľmi dobrý, lebo som podľa neho skúšala strieľať naozaj a trafila som terč! Takže to mám aj otestované.  

6. Existuje v tvojom svete mágia? Akú má podobu? 
V mojom svete do istej miery existuje aj mágia, ale nie úplne v takej podobe, ako ju poznáme. V každom národe má odlišnú podobu. V Ametystovom lese je magickým predmetom určite Ametystový lampáš chrániaci celý les, ale taktiež tam dokážu bytosti prevádzať rôzne drobné rituály. Tie však ako mágiu nevnímajú, pretože ju berú ako každodennú súčasť ich života. Celý môj svet je v podstate výsledkom jedného obrovského magického triku a som nesmierne rada, keď môžem testovať vlastné hranice fantázie. 

KVÍZ PRE AUTOROV: Vyznáš sa v tradíciách a histórii vlastného sveta?

7. 1. Odohrali sa v histórii nejaké dôležité udalosti, ktoré ovplyvnili aj budúcnosť tvojho sveta?
Samozrejme, bez toho by to nešlo. V prvej časti sa však sústreďujem hlavne na jednu veľmi dôležitú udalosť a tou je Obsidiánová doba, ktorá pred dvesto rokmi vyhubila takmer všetky národy. Ako bude príbeh napredovať, hlavné postavy pochopia, že jemné vlákna histórie sú úzko prepojené a ak chcú pochopiť fungovanie sveta, nebudú im už stačiť poznatky iba o Obsidiánovej dobe a budú musieť kopať viac do hĺbky. 
„Ty si medzi cudzincov prišla až teraz, ale ja s nimi žijem od narodenia.“
7. 2. Ako by reagovali tvoje postavy, keby sa pri nich objavil človek z dnešnej modernej spoločnosti v džínsoch a s mobilom v ruke? (Pokiaľ nemáte fantasy svet: ako by sa tvoje postavy vyrovnali s príchodom mimozemšťana a s tým, že jeho vesmírna loď im parkuje vzadu v záhrade?
Pokiaľ by sa človek zjavil v Ametystovom lese, pravdepodobne by ho ihneď zajali a priviedli pred Lesnú radu, ktorá by rozhodla, čo ďalej. Prírodné spoločenstvo by sa však bálo a bolo by zmätené, pretože Ametystový lampáš, ktorý chráni ich územie, nepustí dnu nikoho z iného národa. Tak ako by sa tam asi dostal človek? Bytosti v lese by začali spochybňovať ochranu lampáša a báli by sa, až kým by Lesná rada nevydala oficiálne prehlásenie. 

7. 3. Aké oblečenie nosia tvoje postavy?
Prírodné spoločenstvo má zákon o obliekaní, ktorý sa však týka iba žien. Nesmú príliš odhaľovať svoje prednosti, môžu nosiť iba dlhé šaty a keby si navliekli nohavice, asi by skončili vo väzení. Mnoho bytostí si ale napriek tomu dokáže nájsť spôsoby, ako tento zákon obchádzať. Aj tu existujú rodiny, ktoré do bodky dodržiavajú zákony Lesnej rady, a potom sú tu takí, ktorí to s ich uctievaním až tak nepreháňajú. 
„Chystajú fialovú vatru. Bude horieť počas celých oberačkových slávností, až kým sa neskončí slnovrat,“ vysvetlila mi ako rodený turistický sprievodca. „Symbolizuje našu súdržnosť a oddanosť Sudičkám za to, že nám poskytli na ochranu pred ostatnými národmi a likénmi Ametystový lampáš.“ 
7. 4. Akého vierovyznania sú tvoje postavy? Sú súčasťou nejakého kultu, veria vo vyššiu moc alebo sú to ateisti?
Ateisti nie. Každý národ v mojom svete v niečo verí. Či vo svojich vodcov, alebo v nejaké vyššie sily. Prírodné spoločenstvo verí v Sudičky. Ametystový lampáš vníma ako dar od nich. Nemajú však žiadne kostoly ani nič podobné. Pre nich je existencia Sudičiek faktom, takže ak ich niečo trápi, vždy sa na ne môžu obrátiť s modlitbami. Na ich oslavu však zvykli a zvyknú stavať rôzne chrámy alebo im zasvätia iné stavby. Jednou takou budovou, ktorá je aj dôležitá pre príbeh, je hrad v hlavnom meste. Nesie si stopy slabej mágie, ktorej prítomnosť pripisuje prírodné spoločenstvo Sudičkám. Kedysi sa na tomto mieste konali rôzne obrady. 

7. 5. Kto v tvojom svete vládne? Komu sa postavy podriaďujú? Musia rešpektovať nejaké pravidlá?
V Ametystovom lese vládne Lesná rada, ktorej sa podriaďuje celý národ prírodného spoločenstva. Oni vytvárajú zákony a bytosti ich musia rešpektovať. Pokiaľ by boli prichytené pri ich porušovaní, buď by sa dostali do väzenia, alebo by Lesná rada previedla rituál odobratia aury a v takom prípade by obvineného čakalo vyhostenie. Stal by sa likénom (bytosťou, ktorá by už nebola súčasťou prírodného spoločenstva) a už by viac nemohol vstúpiť do lesa, pretože by ho lampáš nepustil. 
Prírodné spoločenstvo v podstate tvoria poslušné ovečky, ktoré veria všetkému, čo im ich ochrancovia nahovoria. Zdá sa vám slepé nasledovanie vodcov otrepané? Podobné veci nájdete v high fantasy a dystopiach dosť často, ale ja som to chcela podať trochu z iného uhla, lebo mi to brutálne pripomína dnešnú dobu. Jeden taký dosť dobrý príklad aj uvediem. Väčšina z vás má určite babky a dedkov, ktorí sú každý večer nalepení na televízore, aby im neušli najnovšie správy zo sveta. To, čo sa v nich povie, berú ako úplnú pravdu, pretože ani na sekundu si nedokážu predstaviť, že by im v telke mohli klamať. Ak chcete ovplyvniť myslenie ľudí, najjednoduchšie je podsunúť im cez médiá nejakú správu. Väčšina ľudí sa nad ňou nezamýšľa a berú ju ako skutočnosť, ako niečo, čo je pravda a pritom to tak byť nemusí. 
Na podobnom princípe som sa snažila vystavať vzťah Lesnej rady a prírodného spoločenstva. Prírodné spoločenstvo si jednoducho nevie pripustiť, že by im ich vodcovia mohli klamať, ale takej Meggie, ktorá nikomu nedôveruje a všetko spochybňuje, sa zdajú mnohé z ich pravidiel a činov nezmyselné. Skúste presvedčiť dedka, že to, čo hovoria v televízore, sú kraviny a uvidíte, čo vám povie. Meggie sa musí popasovať s podobne náročnou úlohou. 

Otázky na skopírovanie:
1.Do akej doby/storočia/dimenzie je tvoj svet zasadený a prečo?
2. Aké tri špecifické vlastnosti vystihujú svet v tvojom príbehu?
3. Kedy a ako si prišiel na myšlienku vytvorenia tohto sveta?
4. Aký vzťah má tvoja hlavná postava k svetu, ktorý si vytvoril/a?
5. Ako vnímaš proces hľadania informácií, ktoré sa chystáš zakomponovať do svojho príbehu? Zdá sa ti to zbytočné alebo tomu venuješ veľa času?
6. Existuje v tvojom svete mágia? Akú má podobu?
7. KVÍZ PRE AUTOROV: Vyznáš sa v tradíciách a histórii vlastného sveta?
   7. 1. Odohrali sa v histórii nejaké dôležité udalosti, ktoré ovplyvnili aj budúcnosť tvojho sveta?
   7. 2. Ako by reagovali tvoje postavy, keby sa pri nich objavil človek z dnešnej modernej spoločnosti v džínsoch a s mobilom v ruke? (Pokiaľ nemáte fantasy svet: ako by sa tvoje postavy vyrovnali s príchodom mimozemšťana a s tým, že jeho vesmírna loď im parkuje vzadu v záhrade?
   7. 3. Aké oblečenie nosia tvoje postavy?
   7. 4. Akého vierovyznania sú tvoje postavy? Sú súčasťou nejakého kultu, veria vo vyššiu moc alebo sú to ateisti?
   7. 5. Kto v tvojom svete vládne? Komu sa postavy podriaďujú? Musia rešpektovať nejaké pravidlá?

Každý mesiac vytvoríme s Moon nový linkovač, do ktorého sa môžete prihlásiť, ak máte záujem zapojiť sa do projektu. Ale linkovač je vždy vyhradený iba na jednu tému, takže ak vám niektorá nesadne, nemusíte sa zapojiť:
2 komentáre

 1. Mám dojem, že teba by žiadna otázka o tvojom svete len tak nezaskočila a hneď by si na ňu dokázala odpovedať :D Čítalo sa to hrozne super, až by som mala chuť pustiť sa do tvorby vlastného imaginárneho sveta, ale odolám a počkám si, až skončím s týmto svojím... aj keď... ale nie, to je na dlhú debatu :D Som ale zvedavá - tá scéna, ktorá sa ti snívala... Aj si ju napísala/napíšeš? (Ak to náhodou bolo v jednotke, tak sa ospravedlňujem, zrejme si ju až tak dobre nepamätám :D Hoci každým ďalším dielom tohto projektu mám čoraz väčšiu chuť sa k tomu vrátiť:D)
  Tento mesiac sú tie otázky naozaj ťažký oriešok, no celkom sa už teším, až si nájdem čas na ich vyplnenie :P

  OdpovedaťOdstrániť
  Odpovede
  1. Čo ja viem... u mňa je skôr ten problém, že si predstavím, že sa ma niekto na niečo opýta a nevedela by som odpovedať a to ma dosť desí, lebo vlastne je to môj príbeh, tak ja by som o ňom mala vedieť všetko, nie? :D Akože zdá sa mi divné, že by som na nejakú otázku odpovedala, nie je to dôležité alebo neviem.
   Lebo ak tam čitateľ niečo nájde alebo naopak nenájde a zaujíma ho, prečo to tak je, tak autor by mal vedieť odpovedať, nie? Aspoň ja si to myslím. Akože ja keby sa pýtam nejakého spisovateľa na niečo z jeho knihy a nevedel by mi odpovedať, to by bolo dosť divné :D
   Tak ty by si si vedela určite vytvoriť super imaginárny svet, však už teraz skoro jeden máš :D dobre, je v skutočnom svete, ale aj tak tam máš všetko vlastné. :D Tuto by si to iba preformovala do niečoho väčšieho a nevzťahovalo by sa ti to len na jedno mesto.
   Vieš čo? V úplne prvej verzii som ju mala napísanú, Simi ju aj čítala a vtedy mi písala, že jej vadilo, že som ju nakoniec vyškrtla. V podstate tam stále je, len som ju pozmenila. To je tá scéna v Striebornej víle v druhej polke. Akurát Meggie sa nestretla s cudzincom v záhrade, ale vo vnútri :D :D
   Som fakt zvedavá, ako si s nimi poradíš. Akože ja som rozmýšľala hlavne nad tým, čo by ma asi zaujímalo pri iných knihách, keby som sa na ne pýtala autorov a toto sú také najzákladnejšie veci, ktoré mi napadli. :D Náročné, ale ak na ne odpovieš raz, už ti to zostane. Takže ak v budúcnosti vydáš Nemŕtvych, žiadny čitateľ ťa už s nepríjemnou otázkou nezaskočí a za to môžeš potom poďakovať mne, lebo sa vo všetko rýpem :D :D :D

   Odstrániť